Kinderdagverblijf De Vlindertuin

Oudercommissie Kinderdagverblijf De Vlindertuin

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht “De Vlindertuin”  te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot:
    aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

U kunt contact opnemen met de oudercommissie via e-mail:

oudercommissiedevlindertuin@gmail.com

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:
Serina Mohabbat, moeder van Cayden en Adam
Helena van de Beek, moeder van Evie
Serena Velthuizen, moeder van Jayson en Zoe

Mocht u interesse hebben in de oudercommissie, kunt u contact opnemen met bovenstaand mailadres