Betalingsvoorwaarden

  • De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan De Vlindertuin.
  • De ouder/verzorger ontvangt rond de 20ste van de voorafgaande maand een factuur.
  • De betaling geschiet vooruit bij voorkeur d.m.v. automatische incasso.
  • Het maandbedrag wordt rond de 25ste geïncasseerd.
  • Bij betaling zonder automatische incasso brengen wij 3,50 in rekening.
  • Het maandbedrag dient uiterlijk op de 1ste van de maand op rekening van De Vlindertuin te staan.
  • Bij niet tijdige betaling of storneren van het maandbedrag, ontvangt u een herinnering.
  • Wanneer de betaling niet is voldaan binnen de gestelde termijn, volgt een 2de herinnering.
  • Wanneer er een betalingsachterstand van twee maanden is ontstaan, heeft De Vlindertuin het recht de opvang per direct te stoppen. De achterstallige betaling wordt overgedragen aan een incassobureau en de extra kosten worden aan de ouders/verzorgers doorberekend

Neem contact op met KDV De Vlindertuin

Kom gerust in contact met ons als u vragen heeft of meer wilt weten over ons kinderdagverblijf. Onze medewerkers voorzien u graag van meer informatie over onze opvang mogelijkheden.

Email: info@kdvdevlindertuin.nl

Telefoonnummer groep:
Groep “De Rupsjes” Tel: 0320-265028

Telefoonnummer Directie:
Inge Langenberg-Gerhardt Tel: 06-13559606