Kinderdagverblijf De Vlindertuin

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. U ontvangt hiervoor maandelijks een bijdrage via de belastingdienst.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag:

  • U en uw partner werken, volgen een opleiding, volgen een traject naar werk of een inburgeringcursus.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang, klik hier
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
  • U heeft een contract met het kindercentrum

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Om een proefberekening te maken, klik hier www.toeslagen.nl/reken/toeslagen

Voor meer informatie m.b.t. de belastingdienst, klik hier www.toeslagen.nl

U kunt de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst rechtstreeks op rekening van De Vlindertuin over laten maken. De Vlindertuin heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. U kunt dit doorgeven met Mijn toeslagen.

Let op!

U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag juist zijn. Ook als de toeslag rechtstreeks wordt uitbetaald aan de opvanginstelling. Verandert uw situatie of maakt u geen gebruik meer van kinderopvang? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door met Mijn toeslagen.

  • In 2015 krijgt u maximaal 6,84 per uur vergoed van de belastingdienst en 230 uur per maand (wanneer beide ouders full-time werken/ opleiding volgen)
  • U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis.
  • Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 3 maanden.

Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2015.