Kinderdagverblijf De Vlindertuin

Inspectie kinderopvang en inspectieverslagen

Alle kinderverblijven in Nederland die geregistreerd zijn worden jaarlijks bezocht en onderzocht door de inspectie kinderopvang, GGD. De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang organisaties en brengt advies uit aan de gemeente over eventuele handhaving bij overtredingen. Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf bezocht.

inspectierapport 2011
inspectierapport 2012
inspectierapport 2013
inspectierapport 2014
inspectierapport 2015
inspectierapport 2016
Inspectieverslag 2017
Inspectieverslag 2018 – 31-8-18
Inspectieverslag 2018 – 12-7-18
Inspectieverslag 2018 – 16-5-18
Inspectieverslag 2019
Inspectieverslag 2020 – 26-11-20
Inspectieverslag 2021 – 26-04-2021
Inspectieverslag 2021 – 19-08-21