Kinderdagverblijf De Vlindertuin

Kinderopvang bij KDV de Vlindertuin in Lelystad

De Vlindertuin is van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur geopend, gedurende 52 weken per jaar. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten, te weten: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. 1 keer per 5 jaar zijn wij op 5 mei gesloten (5 mei 2020). Op 24 en 31 december zijn wij om 16.00 uur gesloten.

Dit neemt u mee voor uw kind

Pantoffels*, pyjama*, eigen fles met speen*, slaapzakje*, reserve kleding*, fopspeen*, tuitbeker*, eigen knuffel*, eventueel eigen voeding i.v.m. allergie

* = indien nodig

Alle kinderen hebben een eigen mandje, waar hun eigen spulletjes in bewaard kunnen worden, bv reservekleding, pyjama/slaapzakje, knuffeltje ed. Flessen en spenen worden van naam voorzien en in de koelkast bewaard. Aan het eind van de dag worden ze uitgekookt. Voorzie kleding, jassen en eventueel schoenen van naam.

Halen en brengen

Uw kindje kan tussen 7.00 en 9.00 uur gebracht worden. Daarna gaan wij met de dagindeling beginnen. Halve dagopvang is voor de ochtend tussen 7.00 uur en 12.30 uur en voor de middag van 12.30 uur tot 18.00 uur. Als uw kindje door iemand anders gehaald wordt, willen wij dit graag van tevoren weten. Wij geven kinderen niet mee wanneer we hier niet van op de hoogte zijn.

 Zieke kinderen

Een ziek kind kan niet naar het kinderdagverblijf komen. Het kindje heeft meer aandacht nodig en op een groep van 12-16 kinderen is het onmogelijk deze extra aandacht te geven. Bovendien bestaat er het gevaar van besmetting/aansteken van andere kinderen. Onder ziek zijn verstaan wij:

 • een kind voelt zich niet lekker; is huilerig, hangerig, heeft pijn, geeft over e.d.
 • heeft een temperatuur van 38,5 graden of hoger.
 • heeft een besmettelijke aandoening: bv ontstoken ogen, waterpokken, diarree, loopoor, krentenbaard e.d.

De leidsters op de groep zullen op het moment van ziekte bepalen of het kind al dan niet kan blijven. Ouders worden op de hoogte gesteld en worden eventueel gevraagd het kind te komen halen. Het geven van medicijnen gebeurt in overleg met de leidsters. Door de leidsters mag geen paracetamol o.i.d. gegeven worden.

Ruilen van dagen

De mogelijkheid bestaat om incidenteel van dag te ruilen, mits er ruimte is op de groep. Deze dagen dienen van tevoren bij de leidsters op de groep aangevraagd te worden. Dagen die niet geruild mogen worden zijn:

 • feestdagen, b.v. Kerst, Nieuwjaar ed.
 • ziektedagen van uw kind.

Extra dagen

Er kunnen extra dagen afgenomen worden, mits er ruimte is op de groep. Deze dagen dienen van tevoren bij de leidsters op de groep aangevraagd te worden. Extra dagen worden achteraf gefactureerd.

De Dagindeling van Kinderdagverblijf De Vlindertuin

 • 07:00 – 09:00  – Kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers.
 • 09:00 – 10:00  – Liedjes zingen, boekje lezen, fruit eten en drinken.
 • 10:00 – 10:15  – Kinderen worden verschoond en de baby’s gaan naar bed.
 • 10:15 – 11:15  – Activiteit/naar buiten, vrij spelen
 • 11:15 – 12:00  – Brood eten en drinken
 • 12:00 – 12:30  – Kinderen worden verschoond en gaan naar bed. Met de overige kinderen wordt geknutseld, spelletje gedaan, of vrij spelen.
 • 15:00 – 15:30  – Kinderen komen uit bed en kleden zichzelf aan met behulp van de leidsters. Baby’s gaan weer naar bed.
 • 15:30 – 16:15  – Crackers eten en limonade drinken. Er wordt voorgelezen en/of gezongen.
 • 16:15 – 17:00  – Activiteit, naar buiten, vrij spelen.
 • 17:00 – verschonen
 • 16:00 – 18:00  – Kinderen kunnen worden opgehaald en in die tijd kan het kind vrij spelen of een activiteit aan tafel doen.

Bij baby’s wordt zoveel als mogelijk de dagindeling van thuis gehanteerd.

De Vlindertuin heeft een grote buitenspeelplaats en een ruime hal binnen om lekker te kunnen spelen.

Twee keer per week worden de ‘grotere’ kinderen (vanaf ongeveer 2,5 jaar) apart begeleidt in de peuterplusklas. Kinderen die dit leuk vinden en “eraan toe zijn”, leren hier spelenderwijs meer over tellen, vormen, kleuren enz.